X
تبلیغات
نظرسنجي
برنده مسابقه سوم:یاس با 34 رای-----مسابقه چهارم:
• متن آهنگ Intro


دکلمه »

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است، از حرکات ناکرده... اعتراف به عشق‌های نهان و شگفتی‌های بر زبان نیامده.


ورس 1 »

فردای من، خیلی وقته که گذشته ازش / آب شدُ ریخت روی گونه‌های من

مثل دونه‌های برف / مهم نیست چی می‌شه بعدش / این مهمه که هنوز زندم

من همونم که بعدِ مرگش / همه می‌گن که هنوز زنده‌ست

من اَشکامُ به‌تو دادم / دیدم چشما همه تو خوابن

قبر ساختم از اُتاقم / نفسم حبس شد / بدنم سر شد / ولی روحمُ گرم نگه داشتم رو اجاقمم

من همیشه بازنده بودم روی کاغذ / ولی همیشه جلو رفتم توی راهم

این دنیا با من بَد بود / تاسم عددش کم بود / هنوز نباختم این غمارُ نه نه


کروس »

جرم بعدِ جرم، جنگ پشتِ جنگ / مرگ بعدِ زندگی، زندگی بعدِ مرگ

من زنده موندم چون خبر خوب / واسه‌ی دشمنم مُردنِ من بود


ورس 2 »

نه نرو، وایسا؛ از چی باید حرف زد / با چی می‌شه فهمید فرق خوبُ از بَد

من یادم نرفته اون‌جایی‌رو که بودم / ولی باید فراموش کنم جایی‌رو که هستم

یه کوهِ عقده، تو این قفس مُرده، که زندگیَم جُرمه / بعدِ این شبِ تاریک، نوبتِ صبحه (2)


کروس » (2)

جرم بعدِ جرم، جنگ پشتِ جنگ / مرگ بعدِ زندگی، زندگی بعدِ مرگ

من زنده موندم چون خبر خوب / واسه‌ی دشمنم مُردنِ من بود

جرم بعدِ جرم، جنگ پشتِ جنگ / مرگ بعدِ زندگی، زندگی بعدِ مرگ

هنوز رو پائم / چون آرزوی دشمن من زمین‌خوردن من بود• متن آهنگ جالبه


ورس 1 »

هنوز تو ضبطِ ماشینم هایده می‌خونه / یه‌چیزایی هست که فقط آیینه می‌دونه

قضیه فرق کرده یکم با قبلَنا / حرفامُ دیگه نمی‌گم با کَفترا

جنگ تا بهشت راهِ سختیه ولی می‌ریم / مشکلا خیلی وقتِ که قدیمی نی

دیدیم، ما خیلی چیزایِ جالبُ بَد / البته عادی شده، این چیزا پُر دور من

یه دیوار، یه دیوار شده فکرت / تکیه بهش بده که این‌بار می‌گه بهت

که حرفی واسه گفتن / من دارم تا وقتی که زندم، حتی وقتی مُردم

تو خالی‌بندی مثِ سگ، منم گوشامُ بستم / دروغ مالِ توئه، بشنو حقیقتُ از من

پس می‌خونم چون صدام رفتنی نیست / هرچند دیگه روی بوم خونه کفتری نیست

هر بار، توی دلم یه چیزی می‌گه / پس تا وقتی که بگم تو می‌ری تو حس

فردای تو، تو دستای من / ولی منُ نمی‌فهمی تو پس واسه من...


کروس »

خیلی جالبه؛ تو این سالا هیچی نبودم، ولی الآن همه‌چی هستم

جالبه؛ چشمای من بازه هنوز، ولی چشـم تو بستس

جالبه؛ تو این سالا هیچی نبودم، ولی الآن کاملاً برعکس

جالبه؛ می‌دونی خیلی واسم جالبه، که هنوز زندم


ورس 2 »

دیگه / زندگیم به گند کشیده شده و دیگه ماه / شبُ روشن نمی‌کنه و کینه‌ها

منُ خوشم نمی‌کنه و... / کسی واسه تو شر نمی‌کنه

تو آشغالُ ساعت 9 دم در دیدی ولی من تویِ زندگیم / این‌که کار شما نیست، کار ماست که از هر چیز جالبی شعر بگیم

پس رفیق خوب گوش کن به صاف

راه برو بی‌صحبت چشاتُ ریز کن بعد / چون نیست فرصت، دلتُ پیر شد دیگه رفت / دیگه مُرد این‌جوری کل زندگی ما پیچ خورد

خب، تو خوشحال / من ناراحتم ولی خب دیگه تو خوش باش

واسه من جالبه سفت شده به‌جام زود پاهام / هرچی دشمنه دیگه شده خوب با ما

امسال، خیلی خوبه / نبوده دور از احساس، ولی انگار منتظری که وایسی روی قبر من / ولی بهرام زندس توی شرق شهر...


کروس »

خیلی جالبه؛ تو این سالا هیچی نبودم، ولی الآن همه‌چی هستم

جالبه؛ چشمای من بازه هنوز، ولی چشـم تو بستس

جالبه؛ تو این سالا هیچی نبودم، ولی الآن کاملاً برعکس

جالبه؛ می‌دونی خیلی واسم جالبه، که هنوز زندم


ورس 3 »

جالبه نه؟ خیلی جالبه، مجنون عملیه و لیلی حامله / آره بخند، آره خنده هم داره؛ گذران وقت بدون خنده محاله

توقعی ندارم که همه با من بمونن / منتظرن بمیرمُ واسم آهنگ بخونن

تا که بمیرمُ یکم راحت بمونن / تا که بمیرمُ خودشونُ آدم بدونن

صدام میاد، از تو گلوی کوچه‌ها / از گوشه‌ها / بذار بلرزونمت با سوژه‌هام /

دعا می‌کنی که همه‌چی هم جور شه تا / یه کسی بیاد و برداره باری از دوش ما

اینا همه بازیه؟ نه / این دست‌نوشته‌های یه جوونِ که از همه عاصیه

پس من شبارو تا صبح بیدارم / چون هر شب، واسه من شبِ خاصیه

رپ فارس، چیزیه که من می‌خونمُ / رپ، اون چیزیه که من می‌دونمُ / فارس، اون چیزیه که من می‌مونمُ / جاده‌ام خالیه، فقط من می‌رونمُ...


کروس » (2)

خیلی جالبه؛ تو این سالا هیچی نبودم، ولی الآن همه‌چی هستم

جالبه؛ چشمای من بازه هنوز، ولی چشـم تو بستس

جالبه؛ تو این سالا هیچی نبودم، ولی الآن کاملاً برعکس

جالبه؛ می‌دونی خیلی واسم جالبه، که هنوز زندم


جالبه؛ تو این سالا هیچی نبودم، ولی الآن همه‌چی هستم

جالبه؛ چشمای من بازه هنوز، ولی چشـم تو بستس

جالبه؛ تو این سالا هیچی نبودم، ولی الآن کاملاً برعکس

جالبه؛ اینُ می‌دونم که دیگه خیلی دور نیست راهِ من از من• متن آهنگ حرف‌های من


ورس 1 »

من به‌دنیا اومدم تا که بگم این‌جا خیلی چیزارو خیلی رُک / کار دیگه‌ای ندارم تو این دنیا زندگیمم شده خیلی جُک

عقده‌ها تو دلم خیلی شد، پس یه دلِ تو سینه خیلی پُر / نوه نتیجه‌و بچه ندارم که شب عید بدم عیدیشُ

منم مثِ توء زندگیم / یه توهم عین فیلم / چیزی که می‌شنوی کُل منه و چیزی دیگه نیست غیر این

حرفمُ نداری درکشو، پس از هرجایی بهم حمله شد / مسأله توی مخ منه، فقط من بلدم راهِ حلّشُ

اینُ بفهم این‌بار، از همه‌چیم زدم واسه این‌کار / زندگیمُ می‌سازم، اون‌جوری که می‌خوام

ولی هربار، یه روح جدیدِ تو دلِ تک‌تکِ حرفام / امّا حس می‌کنم که پیر شدم بعد بیست‌و چند سال / پس


کروس »

حرفای منه این‌بار، که مثِ تیر می‌ره تو گیج‌گات / مشکلی نیست، ولی سعی نکن بفهمی چیه تو فکر من

اینُ بفهم این‌بار، از همه‌چیم زدم واسه این‌کار / مشکلی نیست، ولی سعی نکن بفهمی چیه تو فکر من


ورس 2 »

شبا یه چیزایی می‌بینم که خراب می‌کنه روزمُ / روزا یه چیزایی می‌بینم که خراب می‌کنه روحمُ

اینم شده کار هر روزمُ، به‌خودم می‌گم که یه کوهمُ / این‌چیزا که می‌بینم اثری نداره روم، حتی سره سوزنُ

ولی حقیقت دقیقاً چیز دیگه‌ست / منم از درشت تا ریزُ می‌گم

تا حرص بخوری و پاشی روی پات، آه اگه پاشی روی پات / اگه مثِ ما تو باشی روی آسفالت

تو هم می‌بینی که هست / اگه جای من باشی، پا می‌شی میکروفونتُ می‌گیری به‌دست

می‌خونی از هرچی که نیست / می‌خونی از هرچی که هست

ولی بدون چیزایی که از تو خیلی دوره نزدیکِ من / همه می‌گن تقصیر منه

ولی این تقدیر منه توی ذهنم / نمی‌دونی که چی می‌گذره توی فکر من

 

کروس » (2)

حرفای منه این‌بار، که مثِ تیر می‌ره تو گیج‌گات / مشکلی نیست، ولی سعی نکن بفهمی چیه تو فکر من

اینُ بفهم این‌بار، از همه‌چیم زدم واسه این‌کار / مشکلی نیست، ولی سعی نکن بفهمی چیه تو فکر من• متن آهنگ از من بپرس


قصه‌ی عجیب‌و غریب منو از من بپرس / مرگ با ضریب صدُ از من بپرس

داری شبای خیلی خوبی توی زندگیت / رنگ شبای بَدُ از من بپرس


اتفاقات عجیبُ‌ از من بپرس / خنده با طعم جدیدُ از من بپرس

درد منو تو فقط گرسنگی نی / حسّ یه درد شدیدُ از من بپرس


اشکات خرج لحظات تنهایی‌هاته / هرکسی به‌قدر خودش تنهایی داره

بهرام بیش‌تر از خودش تنها شد، آره / طعم خوب تنهایی‌رو از من بپرس


گرمی تو از گرمی نور خورشید / کلی کتابُ ورق داری تو کوله پشتیت

کلی گل خوشگل تو باغچه‌ی خونت / رنگ گلای قالی‌رو از من بپرس 


دلم پاکِ مثل حس تو دل یه خط شعر / دقیقاً مثل پاکی دل یه بچه

هرکاری می‌کنم که عقده‌هام کم شه / تلاشای بی‌اثرُ از من بپرس


زندگی روی باورُ از من بپرس / سوتِ غلط داورُ از من بپرس

می‌دونم، که خیلی وقتِ اشک نریختی / ولی رنگ اشکای مادرُ از من بپرس


درد یه زخم عمیقُ از من بپرس / جنس آدم کثیفُ از من بپرس

 درد حضرت مسیحُ معماهای عجیبُ فرق جدیدُ قدیمُ از من بپرس


گلایی که می‌شه چیدُ از من بپرس / حُرمت ریش سفیدُ از من بپرس

می‌دونم، که چشم تو هم خیلی چیزا دیده ولی چیزی که نمی‌شه دیدُ از من بپرس• متن آهنگ منُ ببخش


ورس 1 »

از اول تا آخرش، یه سه‌چهار دقیقه‌ست / گوش بده، هرچند سختِ باورش

هرچند سختِ باورش، این چیزارو کسی نشنیده از پدر یا مادرش

من می‌گم حالم خوبه، تو باور نکن / جز خدا کسی‌رو داور نکن

واسه من به‌هرحال فرقی نداره / ولی منُ ببخش، اگه تلخه حرفام

سهم منُ تو از خورشید لحظه‌ی غروبه / این زندگی حق نیست، کُلش یه دروغه

می‌گن حرفای من، تاریک‌و سیاهِ؛ پُر از نا اُمیدی، مثِ شعرای فروغه

منُ ببخش اگه اینُ نمی‌دونم، که کنار حقیقت امثال شما زنده نمی‌مونن

اگه روزی بفهمم کسی بیش‌تر از من راست می‌گه، دیگه نمی‌خونم

بین منُ تو یه میکروفون، فاصله‌ست / بین منُ اون یه‌دنیا خاطره‌ست

منُ ببخش واسه‌ی خاطره‌هام / این بین منُ زندگیم یه‌جور معامله‌ست


کروس »

شاید سود نداره واسمُ شاید زود نرسی بهش، ولی می‌رسی به حرفم یه‌روز ولی تا /اون/ روز...


منُ ببخش، می‌رسی به حرفم یه‌روز (4)


ورس 2 »

منُ ببخش؛

اگه موهام امروزی نیست / اگه حرفم از رویِ دل‌سوزی نیست

اگه مثل تو شاد نیستمُ / اگه اهل ترانه‌های پاپ نیستم

منُ ببخش اگه با اقلیتی / اگه واسم نداری هیچ اهمیتی

منُ ببخش اگه تو رو نمی‌بخشمُ / اگه همش بهت می‌گم بگیر دستمُ

منُ ببخش اگه تو حرفام، هرگز نبودم اون چیزی که تو می‌خوای / منُ ببخش اگه تو فردام، هرگز نمی‌شم اون چیزی که تو می‌خوای

منُ ببخش، منُ ببخش به‌خاطر همه‌ی دروغایی که نگفتم / به‌خاطر زندگی‌ای که نکردم / به‌خاطر لحظه‌هایی که نمُردم

منُ ببخش، مثل برگ تو مسیر باد، هر طرفی بوَزه راه می‌ری / منُ ببخش اگه فریاد می‌زنم که مسیرت غلطِ، داری اشتباه می‌ری


کروس »

شاید سود نداره واسمُ شاید زود نرسی بهش، ولی می‌رسی به حرفم یه‌روز ولی تا /اون/ روز...


منُ ببخش، می‌رسی به حرفم یه‌روز (4)• متن آهنگ در نرو


ورس 1 »

من همونم که لج بودن همه باهام / خواستم افتخاری باشم واسه ننه بابام

ولی نشد / بعضی وقتا زندگی این‌جوری نمی‌شه که تو می‌خوای / ولی هزینشُ

تو می‌دی و نتیجش رو فردا می‌بینی، وقتی دیروز رفت / ماه بلأخره تموم می‌شه سی روز بعد

همونی شکستت می‌ده که یه روزگاری تو رو پیروز کرد / تو هم پیش خودت می‌گی هرچی که بود رفت

اول تولد، بعد مدرسه؛ دانشگاه زنُ بچه و بعد میفتی می‌میری بگو به من / اینه زندگی خوب نه؟

اون چیزا که واسه تو ارزشن / واسه من فقط یه جورایی چرخشن

فکر نکنی که منم مثِ اونا دور توئم / که تو دور من بچرخی و منم دور خودم

من دوست ندارم این کسِلیه بازی‌رو / من دوست ندارم این زندگی عادیُ

خوشی از تو دل رفت‌و جاش غم بوده / مادرا فقط تو تخت‌و آشپزخونه

یا کیسه به‌دست همش تو تره‌بارن / پدرا هم از صبح تا شب سر کارن

این زندگی واسه‌ی من معنی نداره / یعنی چی؟ رُک گفتم، یعنی نداره


کروس »

در نرو که زندگی ماست این... در نرو، نه نرو نرو وایسا

نداریم هیچ‌جوری انگیزه‌ی خاصی... در نرو، نه نرو نرو وایسا

در نرو که زندگی ماست این... در نرو، نه نرو نرو وایسا

اینه رسم زندگی قبیله‌ی من / تا آخر دنیا هم همینه که هست


ورس 2 »

تو خیابون سرا پایین دستا تو جیبای چپ‌و راست و آدما توی خودشونن / مُفلسا به‌فکر جای خواب امشب‌و پول‌دارا تو فکر جیب پُرشون

خونه‌های این شهر یه‌روز سقف داشت بالاش / جنازه نمی‌دیدی تو سطل آشغالاش

زندگی اینه، باعث صدمه‌ی تو / نه مثِ سریالای چرتِ شبکه‌ی دو

حس نمی‌کنی یه‌جورایی بی‌ریشه‌ای؟ / زندگی‌مون شده زندگی کلیشه‌ای

کنار هم وای‌میسیم ولی همه با هم قهریم / حس می‌کنی که همه دارن حرفی

اینا شبیه عصر حجریان / موسیقی فقط اصفهانی شجریان

به بقیه اصطلاحاً می‌گن فرار مغزا / می‌ره پشتِ درای بسته تمام بحثا

ثانیه‌ها ببین مثل چی می‌ره / می‌میری تا بفهمی زندگی چیه

از کسایی می‌خوام ببینن که می‌دونم کورن / یا مثِ کرمای خاکی می‌لولن تو هم

نه حرکت نویی نه فکر جالبی / هیچ فرقی نکردی مثل سابقی

حالا یه سوال دارم ازت، آدم تویی؟ / چرا عادت داری همش عادت کنی؟

سکوت ، متن اهنگ های البوم سکوت از بهرام دیوار ، متن اهنگ ، تکست رپ ، بهرام ، دیوار ، بهرام دیوار ، اعتبار رپ فارس ، متن البوم سکوت ، فول تکست بهرام ، رپ ، زیر زمینی ، متن اهنگ های بهرام دیوار ، متن تمام اهنگ ها ، بهترین سایت اهنگ ، بهترین سایت دانلود ، فول البوم بهرام ،
موضوعات مرتبط : موزیک ، اهنگ های قدیمی ،

[ جمعه ۵ آبان ۱۳۹۱ ] [ ۹:۱۶ ] [ میلاد (شر) ] [ بازديد ]
درباره وبلاگ

ادرس کنونی

seewwe3.tk

ادرس بعدی

seewwe4.tk

دوستان اگه درخواستی دارین در هر زمینه ای توی نظرات بگید خوشحال میشم کمکتون کنم.

با همه سایت ها تبادل لینک و بنر انجام میشه هر کس مایل بود منو لینک کنه و بهم خبر بده.

توجه:به علت به روز بودن سایت از تمام صفحات دیدن کنید
آرشيو مطالب
آمار سايت
افراد آنلاين : ۱
بازديد امروز : ۱۱
بازديد ديروز : ۲۱
هفته گذشته : ۱۲۵
ماه گذشته : ۴۷۰
سال گذشته : ۵۰۷۶
کل بازديد : ۱۹۳۸۳۶
کل مطالب : ۱۴۹
نظرات : ۲۰
ورودي گوگل امروز : ۰
ورودي گوگل ديروز : ۱
امکانات وب